Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

22 czerwca 2020

W związku z pandemią Covid-19, w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020, świadectwa będzie można odebrać od wychowawców klas na boisku szkolnym, w wyznaczonych miejscach i  zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ze względu na wymagania sanitarne, w celu uniknięcie gromadzenia się uczniów i rodziców na terenie szkoły, serdecznie prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin odbioru świadectw szkolnych, zachowanie dystansu względem innych osób.

Dbajmy o zdrowie własne i innych.

Harmonogram

godz. klasy miejsce
9.00 – 10.00 VIIIA, VIIIB boisko szkolne
10.00 – 10.30 I A, IB boisko szkolne
10.00 – 10.30 II teren przy wejście do szkoły
od ul. Woj. Polskiego
10.30 – 11.00 III teren przy wejście do szkoły
od ul. Woj. Polskiego
10.30-11.00 IV boisko szkolne
11.00 – 11.30 VA, VB, VC boisko szkolne
11.30 – 12.00 VIA, VIB, VIC boisko szkolne
12.00 – 12.30 VIIA, VIIB boisko szkolne

Nie ma obowiązku odbioru świadectw tego dnia. Można je odebrać
w pierwszym lub ostatnim  tygodniu wakacji w godz. 8.00 – 14.00
w sekretariacie szkoły.