Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROK SZKOLNY 2019/2020

Dzień tygodnia
Godzina
Rodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
11:45 – 12:30Kółko artystyczne kl. III
12:45 – 13:30 Zajęcia kor-kompensacyjne
14:25 – 15:10Kółko Misyjne
14.25-15.10Zajęcia dyd. - wyrówn. mat. kl.VIIIab
14.25-15.10Konsultacje matematyczne
15.10-15.55Konsultacje matematyczne kl.VIIIB
13:35-14.20Zajęcia logopedyczne
WTOREK7:15 - 8:00Kółko języka angielskiego kl.VIII
12:45-13:30Kółko języka angielskiego kl.III
10:45-11:30Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.II
12:45-13.30Zajęcia logopedyczne
13:35-14:20Robotyka na co dzień kl.V
13:35-14:20Kółko geograficzne kl.5a
13:35-14:20Zajęci rozwijające, mat. kl.VI
13:35-14:20Kółko języka angielskiego
14:25-15:10Przygotowanie do konkursu j.angielskiego
14:25-15:10Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.VIIab
15:10-15:55Kółko chemiczne kl.VIII
15:10-15:55Kółko PCK- przygotowanie do konkursów
ŚRODA11:45-12:30Zajęcia wyrównawcze kl.Ib
14.25-15.10
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.III
13:35-14:20 Kółko historyczne kl.VIIb
13:35-14:20 Zajęcia dla dyslektyków IV-VI
13:35-14:20 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze VIabc
14:25-15:10 Kółko geograficzne kl.VII
13:35-14:20 Kółko teatralne
13:35-14:20 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.IV-Vabc
14:25-15:10 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.VIabc
16:00-18:00 Wolontariat
CZWARTEK8:00-8:45 Kółko historyczne kl.VIbc
7:15-8:00 Kółko Fizyczne
12:45-13:30 Zajęcia rewalidacyjne
13:35-14:20 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.Vabc
14:25-15:10 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.VIIab
14:25-15:10 Kółko historyczne kl.VIbc
14:25-15:10 Zajęcia rozwijające chemia kl.VII
PIĄTEK8:00-8:45 Kółko e-Twinning kl.VIc
12:45-13:30 Kółko ortograficzne, matematyczne kl.III
12:45-13.30Kółko teatralne kl. II
13:35-14:20Zajęcia dla dyslektyków kl.VIab, VIIIab
14:25-15:10Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.VIIIab
13:35-14:20Powtarzamy z pasją kl.VIIIab
12:45-13.30Praca z uczniem zdolnym- Kółko historyczne
14:25-15:10Kółko z języka polskiego