Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów Westerplatte w Paczkowie

Rok szkolny 2020/2021

Lp. Klasa Nazwisko i imię przedstawiciela klasy
1 I Dawidowicz Jolanta
2 IIA Zawalska Marzena
3 IIB Pawełczyk Kamila
4 III Boratyńska Urszula
5 IV Kupiec Monika
6 V Wyczałkowska Beata
7 VI A Żerkowska Aneta
8 VI B Kochanowicz Halina
9 VI C Greniuk Joanna
10 VII A Zawaryńska Marta
11 VII B Szczotka Marta
12 VII C Kalka Marzena
13 VIII A Chowałko Magdalena
14 VIII B Pudo Agnieszka

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Magdalena Chowałko

Zastępca – Agnieszka Pudo

Sekretarz – Beata Wyczałkowska

Skarbnik –  Marta Habiciak