Plan apeli

Plan działań tematycznych

TEMATYKA TERMIN FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
BEZPIECZEŃSTWO  W DRODZE DO SZKOŁY  I W SZKOLE

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Rezygnuję, redukuję, segreguję”

WRZESIEŃ pogadanka

 

 

 

gazetka

pogadanka

Wychowawcy klas

I-VIII

 

 

T. BURBA

Wychowawcy klas

I-VIII

 

„Razem dla zwierząt” PAŹDZIERNIK- LISTOPAD zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, pogadanka WYCHOWAWCY KLAS I-VIII
BEZPIECZNE FERIE STYCZEŃ pogadanka Wychowawcy klas

I-VIII

 

JESTEM BOHATEREM SWOJEGO ŻYCIA- STOP UŻYWKOM MARZEC pogadanka, plakat Wychowawcy klas

I-VIII

 

„OCALMY NASZA PLANETĘ” KWIECIEŃ pogadanka, film dydaktyczny, plakat Wychowawcy klas

I-VIII

 

„ZDROWY STYL ŻYCIA” MAJ pogadanka, film dydaktyczny, plakat Wychowawcy klas

I-VIII

 

BEZPIECZNE WAKACJE CZERWIEC pogadanka Wychowawcy klas

I-VIII