Konkursy szkolne terminarz

KONKURSY  PRZEDMIOTOWE  W PSP NR 2 W PACZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DLA KLAS I – III

LP Nazwa konkursu Termin
1. Konkurs Ortograficzny klas III maj 2020r
2. Konkurs Matematyczny klas III maj 2020r.
3. Konkurs Recytatorski klasy I – III listopad 2019r.
4. Konkurs Plastyczny

„Bohaterowie Westerplatte”

wrzesień 2019r.
5. Konkurs Plastyczny „Różaniec” październik 2019r.

DLA KLAS  IV – VIII

LP NAZWA KONKURSU TERMIN
1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

2. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

3. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

4. Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

6.

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

 

 

Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

7.

 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

8. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Etap szkolny:

– do 15.11.2019r.

Etap gminny:

– do 23.01.2020r.

Etap wojewódzki:

– do 05.03.2020r.

9. Szkolny Konkurs Recytatorski – klasy IV-VI październik 2019r.
10. Szkolny Konkurs Ortograficzny marzec 2020r.
11. Szkolny Konkurs Przyrodniczy  dla klasy IV październik 2019r.  -maj 2020r.
12. Szkolny Konkurs Biologiczny dla klas V – VIII październik 2019r.  -maj 2020r.
13. Konkurs Języka Angielskiego – „Mistrz Słówek” kwiecień 2020r.
14. Szkolny Konkurs „ Ciekawe Doświadczenie Chemiczne” dla klas VII-VIII styczeń–luty 2020r.
15. Szkolny Konkurs Geograficzny kwieceń-maj2020r.
16. Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

–  klasy IV-V, VI-VIII

wrzesień 2019r.
17. Szkolny Konkurs Plastyczny „Bohaterowie Westerplatte”

– klasy IV – VI, VI – VIII

wrzesień 2019r.
18. Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV i dla klas V marzec 2020r.
19. Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego

klasy VII – VIII

maj 2020r.
20. Dyktando w języku niemieckim – „Mistrz Ortografii” marzec 2020r.
21. Konkurs PCK „Człowiek i Jego Środowisko” marzec–kwiecień 2020r.
22. Turniej Wiedzy „Człowiek i Środowisko” marzec-kwiecień 2020r.
23. Konkurs „Promocja Zdrowego Stylu Życia” listopad 2019r.
24. Szkolny Konkurs Pantonimy Ewangelizacyjnej

– klasy VII – VIII

luty-marzec 2020r.
25. Szkolny Konkurs Plastyczny „Christus Vivit p.143 „– klasy VI – VIII listopad 2019r.
26. Szkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz Klawiatury” kwiecień 2020r.
28. Szkolny Konkurs Informatyczny „Bezpieczny w Sieci” dla klas IV – VI i VI – VIII luty-marzec 2020r.
29. Szkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz Painta” dla klas V – VI styczeń-kwiecień 2020r.
30. Szkolny Konkurs na Stroik Bożonarodzeniowy – klasy III – VIII grudzień 2019r.
31. Szkolny Konkurs na Stroik Wielkanocny – klasy III – VIII kwiecień 2020r.
32. Turniej BRD – klasy IV – VIII  kwiecień 2020r.
33. Talenciki Dwójki – II edycja kwiecień – maj 2020r.
34. Turniej Grup Ratowniczych kwiecień – maj 2020r.