klasa 6c

Poniedziałek
1matematyka10
2język angielski1/
język angielski2
8/10
3język polski 10
4geografia10
5wychowanie fizycznehala
6wychowanie fizycznehala
Wtorek
1religia10
2matematyka10
3język angielski2/
informatyka1
7/św
4zajęcia z wychowawcą10
5język polski10
6język angielski1/-10
Środa
1język angielski2/-1
2historia1
3matematyka10
4język polski10
5wychowanie fizycznehala
6wychowanie fizycznehala
Czwartek
1WDR10
2religia19
3matematyka10
4technika3
5język polski10
Piątek
1-
2plastyka10
3biologia10
4język polski10
5język angielski1/
informatyka 2
10/7
6historia10
7muzyka10