klasa 3a

Poniedziałek
1edukacja przyrodnicza4
2edukacja polonistyczna4
3edukacja matematyczna4
4edukacja plastyczna4
Wtorek
1religia
4
2religia4
3edukacja polonistyczna4
4edukacja matematyczna4
5edukacja społeczna4
Środa
1edukacja polonistyczna4
2język angielski4
3edukacja matematyczna4
4edukacja informatyczna4
Czwartek
1edukacja polonistyczna4
2edukacja matematyczna43
3edukacja muzyczna4
4wychowanie fizycznehala
Piątek
1język angielski4
2edukacja polonistyczna4
3edukacja techniczna4
4wychowanie fizycznehala
5wychowanie fizycznehala