Innowacje

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

L/P Tytuł innowacji Autorzy innowacji Nauczyciele realizujący innowację Uczestnicy
1. „Robotyka na co dzień”- zajęcia pozalekcyjne z informatyki Jarosław Bodyk Jarosław Bodyk Uczniowie

klas  VI

2. „Poznajemy zawody”- zajęcia w świetlicy szkolnej Ewa Grygierczyk

Aldona Pawełczyk

Ewa Grygierczyk

Aldona Pawełczyk

Grupa świetlicowa- klasy I-III
3. „Mistrz kaligrafii” – edukacja polonistyczna Iwona Wróblewska Iwona Wróblewska Uczniowie

klasy II b

 

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L/P

Tytuł innowacji

Autorzy innowacji

Nauczyciele realizujący innowację

Uczestnicy

1. „Powtarzamy z pasją!”- zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego Beata Wąsiak,
Łukasz Jaszczurowski, Anna Żarowska
Beata Wąsiak,
Łukasz Jaszczurowski, Anna Żarowska
Uczniowie klas VIIIa,b
2. „Robotyka na co dzień”- zajęcia pozalekcyjne z informatyki Jarosław Bodyk Jarosław Bodyk Uczniowie

klas  V

3. „Poznajemy zawody”- zajęcia w świetlicy szkolnej Ewa Grygierczyk

Aldona Pawełczyk

Ewa Grygierczyk

Aldona Pawełczyk

Grupa świetlicowa- klasy I-III
4. „Kalkulator”-rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie rachunku pamięciowego – edukacja matematyczna Dorota Raducka Dorota Raducka Uczniowie

klasy III

5. „Mistrz kaligrafii” – edukacja polonistyczna Iwona Wróblewska Iwona Wróblewska Uczniowie

klasy I b