Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z pandemią Covid-19, w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020, świadectwa będzie można odebrać od wychowawców klas na boisku szkolnym, w wyznaczonych miejscach i  zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ze względu na wymagania sanitarne, w celu uniknięcie gromadzenia się uczniów i rodziców na terenie szkoły, serdecznie Czytaj więcej

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 16-17-18 CZERWCA 2020r. Wytyczne dotyczące egzaminu

>>PSP 2 Paczków – Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2020r<<